• Tel +90 352 220 21 20
  • info@mdiletisim.com

Hizmetler

Marka


Marka

Marka:

Ürün veya hizmetin algı değeridir. Müşterinin “değer” bakış açısından; Marka, ürün veya hizmet değerinin üzerine eklenen; müşteri tarafından belirlenen zihinsel değerdir.

Marka değeri:

Marka değeri, soyut elle tutulmayan bir kavramdır. Markanın algı değeridir. Marka değeri; rekabet avantajları, farkı, büyük kitlelerin ilgisini çekmesi, itibarı, kalitesi, popülerliği ve bilinirliği ölçümlenerek hesaplanır.

Marka danışmanlığı:

Ürün veya hizmet üreten bir müşterinin; marka kimliği, marka değeri, marka performansı ve marka analizini araştırma, inceleme ve iyi marka yönetimi için ona stratejik önerilerde bulunma işidir.

Marka danışmanı:

Marka danışmanlığı hizmeti veren kişi veya şirket. Marka danışmanı, iletişim yatırımının verimli ve doğru yapılmasını sağlayarak sevilen güçlü markalar yaratır.

Pazarlama:

Ürünle başlayan, fiyat belirleme ve tanıtımla devam eden, satış ve satış sonrasıyla son bulduğu sanılan ama aslında marka var oldukça hiç son bulmayan markayı marka yapan herşey.

Markalaşma:

Markanın değerini şirket değerinin üzerine çıkartma eylemidir. Sürdürülebilir verimli satışı, marka bilinirliliğini ve sadakatini arttırma işidir.

Konumlandırma:

Hedef kitleyi çok detaylı analiz edip müşteri gözüyle markanın bulunduğu yeri, artılarını ve eksilerini belirleme işidir. Konumlandırma için gerekli veriler kalitatif (etnografik araştırma, odak gurup vb.) ve kantitatif (anket) araştırmalarla elde edilir.

Marka stratejisi:

Konumlandırma belgesi doğrultusunda; marka pramidi, markanın mottosu, ruhu ve üzerine oturduğu sac ayaklarının belirlenmesi ve uygulama stratejisinin oluşturulmasıdır.

Logo (logotype);

Markanın ruhunu yansıtan kimliğidir, karakteridir, kişiliğidir. İyi kurumsal kimlik logo ile başlar.

İletişim stratejisi:

Markanın iletişim bütçesinin en verimli bir biçimde harcanmasını sağlamak için oluşturulan plandır. Stratejinin; hedef kitleye ulaşmak için hangi mecralar kullanılmalı, mesajların tonu, dili ve yoğunluğu hangi seviyede olmalı gibi çıktıları vardır. İletişim stratejisi, yaratıcı ajans, medya planlama-satınalma ajansı, PR, aktivite ve sponsorluk şirketleri gibi uygulamacıların “creative brief” lerini de içerir.

İtibar yönetimi:

İyi itibar yönetimi; şeffaf olmak, ulaşılabilir olmak, bilgilendirmek ve iletişim kanallarını açık tutmak ile mümkündür. İtibar yönetiminde kamuoyunun marka hakkında yanlış, yanıltıcı bir önyargıya sahip olmaması sağlanır.

Kriz yönetimi:

Kaza, ayıplı ürün, hak ihlali, skandal gibi krizler vuku bulduğunda komuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılan işlerdir. Risk yönetimi ise kriz vuku bulmadan yapılan algı yönetimidir, daha doğrudur.