• Tel +90 352 220 21 20
  • info@mdiletisim.com

Hizmetler

PAZARLAMA


PAZARLAMA

Pazarlama stratejisi:

Marka stratejisi doğrultusunda ürünün ya da hizmetin hedef kitleyle en başarılı bir biçimde buluşmasını sağlayacak satış ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi işidir. Pazarlama stratejisinden asıl hedef; yüksek karlı bir “Sevilen marka” (Loved brand) oluşturmaktır. Pazarlama stratejisi veri olmadan oluşturulamaz. İyi pazarlama yönetiminde sosyoloji, psikoloji ve matematik bilimleri kullanılır.

Satış stratejisi:

Pazarlama stratijisi doğrultusunda, sürdürülebilir karlı satışın sağlanması için; fiyat, indirim, promosyon, co-marketing, lojistik, satış noktaları aktiviteleri gibi stratejilerin belirlenmesi işidir.

İletişim stratejisi:

Markanın iletişim bütçesinin en verimli bir biçimde harcanmasını sağlamak için oluşturulan plandır. Stratejinin; hedef kitleye ulaşmak için hangi mecralar kullanılmalı, mesajların tonu, dili ve yoğunluğu hangi seviyede olmalı gibi çıktıları vardır. İletişim stratejisi, yaratıcı ajans, medya planlama-satınalma ajansı, PR, aktivite ve sponsorluk şirketleri gibi uygulamacıların “creative brief” lerini de içerir.

Halkla ilişkiler (PR);

Stretejilerle belirlenen mesajları kullanarak marka hakkında pozitif kamuoyu yaratır, algı yönetimi yapar. PR ajansı, markanın medyada haber olarak hakettiği yeri almasını sağlar, marka ile medya mensupları arasındaki iletişim elçisidir. İyi PR yönetimi ile event ve aktiviteler, hayran olunan bir show’a dönüşür.